کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
برگزاری کارگاه و ژورنال کلاب " ناباروری، علل و راهکارها و تاثیر آن بر جوانی جمعیت"
Wednesday 15 th May 2024
برگزاری کارگاه آموزشی ذهن آگاهی و باروری ویژه زنان نابارور شهر گناباد
Monday 6 th May 2024
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
Tuesday 23 rd April 2024
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
Monday 22 nd April 2024
کارگاه تقویت کرامت مادری
Sunday 7 th April 2024
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس