برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت

انتشار محتوا: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۷:۵۸ قبل از ظهر
جلسه شورای پژوهشی با حضور اکثریت اعضا در تاریخ 29 شهریورماه، برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی با حضور اکثریت اعضا در تاریخ 29 شهریورماه، برگزار و بعد از بحث و بررسی اهداف پیشنهادی اصلاح و تایید گردید.

       

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس