برگزاری کارگاه روشهای نمونه گیری با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت

انتشار محتوا: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۵:۱۷ قبل از ظهر
کارگاه روشهای نمونه گیری در تاریخ 29 خردادماه با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

کارگاه روشهای نمونه گیری در تاریخ 29 خردادماه با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس