برگزاری کارگاه انواع مطالعات با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت

انتشار محتوا: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۹:۴۲ قبل از ظهر
کارگاه انواع مطالعات با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و کمیته تحقیقات دانشجویی کلان منطقه 9 در تاریخ 11 شهریور ماه با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور برگزار گردید.

کارگاه انواع مطالعات با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و کمیته تحقیقات دانشجویی کلان منطقه 9 در تاریخ 11 شهریور ماه با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور برگزار گردید.

         

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس