لیست وبینارهای برگزار شده با همکاری این مرکز

ایجاد شده در ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۳:۵۰ قبل از ظهر

1- روشهای نمونه گیری در تاریخ 29 خردادماه 1402

2- انواع مطالعات در تاریخ 11 شهریور ماه 1402

3- آموزش مبانی نرم افزار SPSS  در تاریخ 21 آذرماه 1402

4- آموزش مبانی نرم افزار Prism  در تاریخ 4 دی ماه 1402

5- بیماری های عفونی دربارداری و مخاطرات آن برای مادر و جنین در تاریخ 10 دی ماه 1402

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس