معرفی

ایجاد شده در ۲۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۸:۵۱ قبل از ظهر

 

مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در تاریخ 01/ 05 /1401 مورد موافقت اصولی شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و در تاریخ 03/03/1402 شروع به فعالیت کرد.

 

این مرکز با رویکرد علمی- پژوهشی و مطابق با اساسنامه و اهداف تعیین شده با مشارکت متخصصین ، مدیران و مردم جهت شناسائی و حل مشکلات سلامت باروری و چالش های رشد و توسعه جمعیت تاسیس گردیده است تا با انجام پژوهش های کاربردی همراستا با سیاست های سلامت باروری کشور فعالیت نماید.

 

مطابق با اهداف مرکز جهت توانمندسازی افراد جامعه، توسعه سلامت باروری جامعه و رشد شاخص های جمعیت، انتقال دانش به ذینفعان و مشارکت با نهادهای مردمی و سیاستگزاران گام برداشته خواهد شد.

 

 این مرکز به عنوان اولین مرکز جمعیت و سلامت باروری در شرق ایران تلاش خواهد نمود که در قالب ارتباطات درون بخشی و برون بخشی به اهداف تعیین شده دست یابد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس