اهداف

ایجاد شده در ۲۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۰:۱۸ بعد از ظهر

مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت با هدف و رسالت نیازسنجی منطقه ای و ارج نهادن به تلاش ها،‌ ایده های نو، همکاری های تخصصی و بین بخشی درون سازمانی و برون سازمانی و حمایت پژوهشگران در راستای تولید علم، فناوری و توانمندسازی جامعه در سطح ملی و بین المللی برای ارتقاء سطح سلامت باروری و جمعیت است. اهداف این مرکز ، شامل موارد زیر است:

 • نیاز سنجی از ذینفعان و تعیین اولویت های پژوهش در زمینه سلامت باروری و جمعیت در سطح شهرستان، منطقه و کشور
 • انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 • توسعه و به کارگیری دانش و پژوهش بشری در زمینه ی سلامت باروری و جمعیت
 • شناخت و تقویت انگیزه های تحقیقاتی در زمینه ی سلامت باروری و جمعیت
 • معرفی زمینه های کاربرد نتایج تحقیقات سلامت باروری و جمعیت
 • پیشنهاد خط مشی و سیاست های توسعه پژوهش در سلامت باروری و جمعیت
 • کمک به تدوین استانداردهای ملی و ضوابط ارزشیابی در زمینه های سلامت باروری و جمعیت
 • طراحی و تدوین بانک اطلاعاتی تخصصی در زمینه های سلامت باروری و جمعیت
 • مشارکت در راه اندازی همایش و کارگاهها و ارائه دستاوردهای سلامت باروری و جمعیت
 • تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه سلامت باروری و جمعیت
 • ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین در زمینه سلامت باروری و جمعیت
 • تقویت پژوهش های کاربردی درون مرزی و برون مرزی در زمینه ی سلامت باروری و جمعیت
 • تقویت پژوهش های بین رشته ای خارج از وزارت بهداشت
 • توافق با ذینفعان در مورد اولویت های پژوهشی و سوق دادن فعالیت های پژوهشی مرکز در این جهت
 • جذب منابع ملی و خارجی اعم از مالی و انسانی
 • سازماندهی تشکیلات و فرایندهای مرکز تحقیقات
 • انتشار مقالات و کتب در زمینه های سلامت باروری و جمعیت
 • ارائه خدمات تخصصی به سازمانها،‌ پژوهشگران، افراد جامعه و مراکز دولتی و غیر دولتی
 • استفاده بهینه از نتایج حاصل از طرحهای تحقیقاتی در راستای حل معضلات باروری و جمعیت در سطح شهرستان، منطقه و کشور
 • کوشش  در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطخ در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس