شورای عالی مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۶:۰۹ قبل از ظهر

   

نام و نام خانوادگی سمت  لینک رزومه سامانه علم سنجی
دکتر رضا احمدی رئیس شورای عالی     کلیک کنید:                    
دکتر لیلا صادق مقدم معاون تحقی قات و فناوری کلیک کنید:
دکتر رقیه رحمانی رئیس مرکز تحقیقات کلیک کنید:
دکتر جواد صادقی نسب معاون بهداشت کلیک کنید:
دکتر جواد خواجوی عضو شورا کلیک کنید:
دکتر علی فیروزی عضو شورا کلیک کنید:
دکتر رضا اسماعیلی عضو شورا کلیک کنید:
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس