برگزاری کارگاه آموزشی ذهن آگاهی و باروری ویژه زنان نابارور شهر گناباد

انتشار محتوا: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۴۹:۵۱ قبل از ظهر
کارگاه آموزشی ذهن آگاهی و باروری ویژه زنان نابارور شهر گناباد در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1403 با تدریس سرکار خانم دکتر رقیه رحمانی در سالن آموزش معاونت بهداشت برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ذهن آگاهی و باروری ویژه زنان نابارور شهر گناباد در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 10 الی 13 با تدریس سرکار خانم دکتر رقیه رحمانی در سالن آموزش معاونت بهداشت برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس