برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

انتشار محتوا: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۴۱:۳۵ قبل از ظهر
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 1403/02/03 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی  برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 1403/02/03 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی  برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس