برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

انتشار محتوا: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۸:۵۹ قبل از ظهر
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 1403/01/27 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی  برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 1403/01/27 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی  برگزار گردید.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس