کارگاه تقویت کرامت مادری

انتشار محتوا: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۲:۰۳ بعد از ظهر
کارگاه" تقویت کرامت مادری" با تدریس سرکار خانم دکتر رقیه رحمانی در تاریخ 16اسفند ماه 1402 با حضور دانشجویان برگزار گردید.

کارگاه" تقویت کرامت مادری" با تدریس سرکار خانم دکتر رقیه رحمانی در تاریخ 16اسفند ماه 1402 با حضور دانشجویان برگزار گردید.


 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس