برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

انتشار محتوا: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۸:۳۷ قبل از ظهر
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 1402/12/14 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 1402/12/14 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی  برگزار گردید.

    

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس