برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

انتشار محتوا: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۱:۴۶ قبل از ظهر
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 1402/10/18 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات درروز دوشنبه مورخ  1402/10/18 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس