برگزاری کارگاه مبانی نرم افزار "گراف پد پریزم" با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت

انتشار محتوا: ۶ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۷:۵۴ قبل از ظهر
 کارگاه مبانی نرم افزار "گراف پد پریزم" با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت با حضور برخی از اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران محترم در تاریخ 4 دی ماه 1402 برگزار گردید.

 کارگاه مبانی نرم افزار "گراف پد پریزم" با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت با حضور برخی از اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران محترم در تاریخ 4 دی ماه 1402 برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس