برگزاری کارگاه احیاء نوزاد در بدو تولد با همکاری مرکز تحقیقات سلامت باروری و جمعیت

انتشار محتوا: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۰:۵۳ قبل از ظهر
کارگاه احیاء نوزاد در بدو تولد  در تاریخ 20 آذر ماه با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گروه هدف برگزار گردید.

کارگاه احیاء نوزاد در بدو تولد  در تاریخ 20 آذر ماه با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گروه هدف برگزار گردید.

          

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس